Kontakt oss
Ofoten IUA
c/o Narvik Havn KF
Postboks 627,
8508 Narvik

Leder
Havnedirektør Rune J. Arnøy
Narvik Havn KF
Telefon 76 95 03 70 (kontor)
Telefon 91 55 03 72 (mobil)
Epost

Nestleder
Brannsjef Edvar Dahl
Ofoten Interkommunale brann og redningsvesen
Telefon 76 91 35 70 (kontor)
Telefon 91 59 42 75 (mobil)
Epost

Sekretær
Øistein Kaarbø

Telefon 91 91 88 71

Epost

Kontakt oss
Vertskommune:   Narvik
Sekretær:   Øistein Kaarbø
Telefon:   91 91 88 71
e-post:   post@oiua.no