Spørsmål og svar
Her finner du svaret på noen ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe? Send oss en mail på ij@narvikhavn.no

Hvor varsler jeg fra om oljegriseri eller forurensing av stort format i naturen?
– Du ringer 110-sentralen på tlf. 110

Hva gjør jeg med oljesøl som er kommet på huden?
- Vask umiddelbart med vanlig såpe, eller oppvaskmiddel og vann.

Hvilke vaskemidler er det greit å bruke for å fjerne oljesøl?
– De vaskemidler du ellers bruker i daglig hushold, til oppvasken osv., er de du også skal bruke her.

Hva gjør jeg med oljetilgriset fugl?
- Kontakt Mattilsynets distriktskontor for Ofoten, tlf. 06040

Hvem er ansvarlig for oljegriseriet etter et skipsforlis?
- Rederiet som eier båten, er den ansvarlige.

Hvem er skadevolder i erstatningsrettslig forstand etter et skipsforlis?
– Rederiet.

Hvilke ulykker får Ofoten IUA ansvaret for?
– Ofoten IUA får ansvar for å rydde opp etter akutte forurensningstilfeller med konsekvenser som er større enn det skadevolder selv og kommunene alene klarer å håndtere.

Kontakt oss
Vertskommune:   Narvik
Sekretær:   Øistein Kaarbø
Telefon:   91 91 88 71
e-post:   post@oiua.no