Velkommen til Ofoten IUA!
Ofoten Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (OFOTEN IUA) er et interkommunalt samarbeid mellom Ofotenkommunene Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Tysfjord, Hamarøy, Ballangen og Narvik.

Narvik er vertskommune og havnedirektøren i Narvik er leder for utvalget, mens brannsjefen i Narvik er nestleder.

Aksjoner mot akutte forurensninger på sjøen ledes av Narvik Havn, mens aksjoner på land blir ledet av Brann/Beredskap og politiet.

Varsling om akutt forurensing foretas til 110- sentralen (telefon 110) som vil videreformidle i henhold til varslingsplan.

For administrative henvendelser kontaktes OIUAs sekretariat v/ Øistein Kaarbø, mobil 91 91 88 71 eller e-post: post@oiua.no
 

Logg inn - Intranett
Brukernavn:  
Passord:  
 
Kontakt oss
Vertskommune:   Narvik
Sekretær:   Øistein Kaarbø
Telefon:   91 91 88 71
e-post:   post@oiua.no